FILTRIRANJE PRIKAZA

STOČARSKA PROIZVODNJA

05.02.2018

Stočarska proizvodnja

Stočarska proizvodnja, u ukupnoj vrijednosti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini,  učestvuje sa oko 37%. U odnosu na zemlje sa razvijenijom poljoprivredom, ovo učešće je dosta nisko i ukazuje na strukturne probleme sa kojima se sektor suočava.

Prema statističkim podacima o brojnom stanju stoke za 2016. godinu ukupan broj goveda je iznosio 455 hiljada grla, svinja 545 hiljada grla, ovaca 1.016.000 miliona grla, i peradi 20.290.000 komada. Što se tiče rasplodne stoke, broj krava i steonih junica iznosi oko 276 hiljada grla, krmača i suprasnih nazimica 74 hiljade grla, dvizica i ovaca za priplod 593 hiljade grla.

Mljekarska proizvodnja je strateška grana poljoprivrede i svakako najznačajnija grana stočarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Mljekarstvo je i osnov razvoja ovog sektora, s obzirom da između 13.000 i 14.000 hiljada poljoprivrednih gazdinstava proizvodi mlijeko za tržište, čime iz ove proizvodnje u cjelosti ili djelimično ostvaruju egzistencijalni prihod domaćinstva.

Ostvarena proizvodnja sirovog mlijeka u 2016. godini je iznosila 701 milion litara, od čega oko 97% proizvodnje čini proizvodnja sirovog kravljeg mlijeka.

Što se tiče proizvodnje mesa, praćenjem desetogodišnjeg trenda proizvodnje mesa, primjetan je pad proizvodnje svih kategorija, kao i debalans ravnoteže između nivoa ponude domaće proizvodnje i tržišnih potreba. Smanjenje broja rasplodne stoke uzrok je i smanjenja broja tovnih grla.

Neto proizvodnja mesa u 2016. godini je iznosila 85 hiljada tona, a u strukturi ukupne neto proizvodnje mesa, oko 50% ukupne proizvodnje čini proizvodnja mesa peradi, zatim je sa 30% učešća proizvodnja goveđeg mesa, svinjskog mesa 15% i ovčijeg mesa oko 2%, a ostatak otpada na meso drugih vrsta stoke i živine.

Proizvodnja konzumnih jaja je tržišno orijentirana i organizirana u velikim proizvodnim jedinicama, gdje se primjenjuje savremena tehnologija proizvodnje u zatvorenim objektima. Ostvarena proizvodnja jaja, na godišnjem nivou, je oko 700 miliona komada. Dodatno, kapaciteti za proizvodnju jaja koka nosilica su oko 5 miliona komada na godišnjem nivou.

Proizvodnja meda predstavlja jednu od perspektivnijih grana poljoprivrede u BiH. Broj košnica pčela, registriranih u 2016. godini, iznosi 410 hiljada komada iz kojih je proizvedeno 3.150 tona meda. Prosječan prinos meda po košnici iznosi oko 9 kg.

Bosna i Hercegovina obiluje vodnim resursima visoke kvalitete, a sektor ribarstva i akvakulture ima značajan proizvodni potencijal i obuhvata tradicionalno i rekreativno ribarstvo u morskoj i slatkoj vodi.  Slatkovodno ribarstvo se isključivo veže za uzgoj na rijekama i jezerima. Osnovne vrste sistema uzgoja akvakulture su: bazenski, rezervoarski i kavezni. Pored uzgoja ribe, u Bosni i Hercegovini je registriran manji uzgoj mekušaca.