MEĐUNARODNI SPORAZUMI

05.02.2018

Pregled zaključenih bilateralnih sporazuma i memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede 

DRŽAVA

NAZIV SPORAZUMA / MEMORANDUMA

DATUM POTPISIVANJA

MAĐARSKA

Sporazum između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede Mađarske o saradnji u oblasti poljoprivrede

Zaključen u Budimpešti, 29. jula 2014. godine

REPUBLIKA SRBIJA

Memorandum o tehničkoj saradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Zaključen u Beogradu, 20. septembra 2016. godine

NARODNA REPUBLIKA KINA

Sporazum između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva poljoprivrede NR Kine o saradnji u oblasti poljoprivrede

Zaključen u Budimpešti, 27. novembra 2017. godine

REPUBLIKA MAKEDONIJA

Protokol o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokumenata izdatih od strane akreditiranih laboratorija za hranu i hranu za životinje između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Agencije za hranu i veterinarstvo Republike Makedonije

Zaključen u Skoplju, 21. novembra 2014. godine

REPUBLIKA MAKEDONIJA

Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Zaključen u Sarajevu, 23. jula 2017. godine

REPUBLIKA POLJSKA

Sporazum između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Poljske za saradnju u oblasti poljoprivrede

Zaključen u Sarajevu, 15. jula 2010. godine

REPUBLIKA TURSKA

Sporazum između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva hrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Zaključen u Ankari, 27. juna 2012. godine

REPUBLIKA SRBIJA

Protokol između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokumenata izdatih od strane akreditiranih laboratorija za hranu i hranu za životinje biljnog i mješovitog porijekla

Zaključen u Beogradu, 06. aprila 2012. godine

REPUBLIKA SRBIJA

Protokol između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja Republike Srbije o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokumenata izdatih od strane akreditiranih laboratorija za robe predmetnog nadzora

Zaključen u Beogradu, 19. marta 2013. godine

UKRAJINA

Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za agrarnu politiku i hranu Ukrajine

Zaključen diplomatskim putem 12. oktobra 2012. god.