30.01.2018

dr Admir Softić, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387  33 586 263

Tel.: + 387  33 206 141

Fax: + 387  33 552 512

e-mail: admir.softic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

 • Izrada zakona i podzakonskih akata;
 • Izrada stručnih analiza, informacija i prijedloga vezano za stanje u oblasti električne energije, gasa, uglja, nafte, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti;
 • Utvrđivanje strategija i razvojnih politika u oblasti električne energije, gasa, uglja, nafte, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, te predlaganje mjera za poboljšanje stanja;
 • Prikupljanje, praćenje i analiza podataka o trendovima u sektoru energetike u zemlji i svijetu i uticaj tih trendova na situaciju u zemlji;
 • Praćenje i implementacija međunarodnih i domaćih inicijativa, projekata i programa u oblastima iz nadležnosti Sektora;
 • Priprema i vođenje procesa za pristupanje BiH novim međunarodnim sporazumima;
 • Izvještavanje institucija u zemlji i inostranstvu o stanju u sektoru energetike;
 • Saradnja sa relevantnim institucijama na državnom i entitetskom nivou;
 • Analitičko praćenje i izrada stručnih analiza, informacija i mišljenja u oblastima električne energije, gasa, uglja, nafte, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, te međunarodne saradnje u pogledu održivog razvoja, kao i izrada i provedbe vlastitih BH programa i strateških dokumenata i međunarodnih studija iz ovih oblasti;
 • Sve druge aktivnosti u okviru međunarodne i domaće saradnje koje se pokažu kao neophodne za adekvatno praćenje stanja, provedbu politike i implementaciju potrebnih mjera i projekata u svrhu održivog menadžmenta u oblastima iz nadležnosti Sektora;
 • Predlaganje politike prijenosa električne energije, gasa i drugih energenata, kao i energetske politike za upravljanje jedinstvenim tržištem električne energije u BiH kao i njegovo povezivanje s drugim energetskim sistemima BiH;
 • Koordinacija korištenja energetskih resursa u saradnji s entitetima i stvaranje odgovarajuće baze podataka;
 • Prikupljanje i analiza statističkih podataka sektora električne energije, gasa, nafte, obnovljivih izvora energije i dr. uključujući uvoz, izvoz i tranzit;
 • Koordinacija djelovanja međunarodnih institucija u cilju postizanja sinergijskog efekta u razvoju energetskog sektora prema zacrtanim ciljevima u procesu usklađivanja sa EU direktivama/standardima;
 • Implementacija projekata, informiranje nadležnih tjela o stanju i problemima vezano za implementaciju projekata, predlaganje mjera u svrhu prevazilaženja određenih problema i provedba utvrđene politike i izvršavanje propisa u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, praćenje i izvršenje plana i programa projektnih računa;
 • Izrada finansijskih planova i završnih računa projekata, vršenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova, poslovi provedbe nabavki po projektima i sve druge finansijsko materijalne poslove u skladu sa zahtjevima projektnih dokumenata.

Kontakti Odjela 

Odjel za primarnu energiju i politiku

Branka Knežević, šef Odjela

Tel. : + 387 33   95 35 33
Fax : + 387 33 55 25 12
e-mail: branka.knezevic@mvteo.gov.ba


Odjel za sekundarnu energiju i projekte

Sanja Kapetina, šef Odjela


Tel. : + 387 33 226 461
Fax: + 387 33 55 25 12
e-mail: sanja.kapetina@mvteo.gov.ba


Odjel za implementaciju projekata

Jovanka Aleksić, šef Odjela

Tel. : + 387 33   20 71 49
Fax : + 387 33 55 25 12
e-mail: jovanka.aleksic@mvteo.gov.ba