23.01.2023

Završeni projekti

1. Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom NTMP TF 091969

2. Projekt urbane infrastrukture i pružanje usluga UISDP ID 3954 BOS

3. Dodatno finansiranje za projekat urbane infrastrukture i pružanje usluga ID 3954-1 BOS

4. PHRD grant za pripremu Projekta razvoja općina - Grant br. TF092826

5. Priprema Regionalnog projekta upravljanja slivom Drine, SCCF TF019380 i GEF TF019385

6. Projekt za otpadne vode u Sarajevu – SWWP IBRD 7842

7. IPA CBC strateški projekat “Alterenergy“ održiva energija u malim zajednicama Jadrana – više infomacija o projektu              možete naći ovdje .

8. GIZ projekat Savjetovanje u vezi s energijskom efikasnošću – više infomacija o projektu možete naći ovdje.

9. Projekt IPA 2007 Podrška Bosni i Hercegovini u ispunjavanju obaveza iz Ugovora o Energijskoj zajednici sa posebnim            naglaskom na energijsku efikasnost i obnovljivu energiju

10. „SYNENERGY“ USAID – HELLENIC AID Program saradnje u oblastima energijske efikasnosti i obnovljive energije u                zemljama Energijske zajednice

11. USAID Projekt Ekonomija energijske efikasnosti – 3E projekat

12. CARDS program pomoći Evropske unije pod nazivom Tehnička asistencija Odjelu za energetiku Ministarstva vanjske              trgovine i ekonomskih odnosa u Bosni i Hercegovini - TASED projekat


13. Studija energijskog sektora u Bosni i Hercegovini

14. Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške: Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih plinova u sektoru                      daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini

15. UNECE EE 21 projekat Finansiranje investicija u energijsku efikasnost za ublažavanje klimatskih promjena

16. UNDP - Projekt zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

17. USAID - Projekat “Investiranje u sektor energije” (Energy Investment Activity-EIA)

18. GIZ - Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini“

19. GIZ - Projekat Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (ORF EE) - za potrebe                izrade  Integrissanog energetskog i klimastkog plana za Bosnu i Hercegovinu (NECP BIH)

20. Projekt kontrole zagađenja okoliša Jadranskog mora

21. Projekt upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu.