30.01.2018

Institucije BiH

- Parlamentarna skupština BiH – www.parlament.ba 

- Vijeće ministara BiH  – www.vijeceministara.gov.ba

- Direkcija za evropske integracije -  www.dei.gov.ba

- Agencija za promociju stranih investicija - www.fipa.gov.ba

- Distrikt Brčko -  www.brcko.org 

- Državna regulatorna komisija za električnu energiju – www.derk.ba

- Neovisni operator sistema u Bosni i Hercegovini  – www.nosbih.ba 

- Elektroprijenos BiH – www.elprenosbih.ba 

 

Entiteske institucije

- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije – www.fmeri.gov.ba 

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša – www.fmpu.gov.ba 

-  Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske -  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx 

- Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Pages/default.aspx 

- Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine  – www.ferk.ba 

- Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske  – www.reers.ba 

- Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH - www.fzofbih.org.ba 

- Fond za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Republike Srpske - www.ekofondrs.org 

 

Elektroprivredne kompanije

- Elektroprivreda BiH – www.elektroprivreda.ba

- Elektroprivreda HZ HB – www.ephzhb.ba

- Elektroprivreda RS  – www.ers.ba

- Komunalno Brčko – www.komunalno.ba  

Međunarodna tijela

- Energetska zajednica – www.energy-community.org

- Energetska povelja   – www.encharter.org

- Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) – www.irena.org

- Unija za mediteran – www.ufmsecretariat.org 

Svjetska banka – www.worldbank.org