28.02.2018

NADLEŽNOSTI INSPEKTORATA

U Inspektoratu se obavljaju poslovi poslovi osnovne djelatnosti, dopunski poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno-tehnički poslovi, i to:

a) Poslovi upravno-nadzorni koji obuhvataju: inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o proizvodnji sredstava NVO i inspekcijski nadzor pravnih lica koji imaju dozvolu za bavljenje proizvodnjom i remontom sredstava NVO;

b) Poslovi normativno-pravni koji obuhvataju. učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i drugih propisa iz predmetne oblasti; davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na oblast inspekcijskog i stalnog nadzora pravnih lica koji imaju dozvolu za bavljenje proizvodnjom i remontom sredstava NVO; pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti;

c) Studijsko-analitički poslovi koji obuhvataju: izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala na osnovu podataka dobijenih od entitetskih organa kao i podataka do kojih se došlo u toku vršenja inspekcijskog nadzora; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za vršenje stalnog i inspekcijskog nadzora; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije;

d) Stručno-operativni poslovi koji obuhvataju provođenje politike i izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti proizvodnje i remonta NVO; informisanje nadležnih organa BiH i entiteta o stanju u oblasti proizvodnje i remonta NVO; praćenje i proučavanje stanja u oblasti proizvodnje i remonta NVO na osnovu dobijenih izvještaja od entitetskih organa nadležnih za vršenje stalnog nadzora i predlaganje mjera radi uređenja određenih pitanja kojima se obezbjeđuje potpuno provođenje zakona i drugih propisa i opštih akata; uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencije o izvršenim stalnim i inspekcijskim nadzorima; učešće u ažuriranju „Zajedničkog popisa vojne opreme obuhvaćene pravilima ponašanja EU u postupku kod izvoza oružja“; saradnju s nadležnim tijelima BiH i entiteta;

e) Informaciono-dokumentacioni poslovi koji obuhvataju: izradu metodologije i standarda za formiranje baze podataka o izvršenim stalnim i inspekcijskim pregledima i njihovu analizu.

KONTAKTI:

Milomir Hršum, glavni inspektor

Kontakt telefon: + 387 033 953-530

Fax: + 387 33 552 512

e-mail: milomir.hrsum@mvteo.gov.ba