27.02.2018

Sektor za pravne i opće poslove

Željko Peštić, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387  33 552 510
Fax: + 387  33 552 512
e-mail: zeljko.pestic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

U Sektoru za pravne i opće poslove obavljaju se dopunski poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno-tehnički poslovi.

Poslovi iz nadležnosti Sektora organiziraju se u okviru:

a) Odjela za pravne poslove,

b) Odjela za kadrovske poslove,

c) Odjela za materijalno-finansijske poslove,

d) Odjela za informacione tehnologije,

e) Odjela za odnose s javnošću,

f) Odjela za strateško planiranje, i

g) Pisarnice.

Kontakti odjela:

Odjel za pravne poslove

Bojana Miovčić-Bjelica, šef Odjela

Tel.: + 387 33 259 226

Faks: + 387 33 552 512

e-mail: bojana.miovcic@mvteo.gov.ba

Odjel za kadrovske poslove

Altijana Muratović, šef Odjela
Tel.: + 387 33 259 561
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: altijana.muratovic@mvteo.gov.ba

Odjel za materijalno-finansijske poslove 

Daliborka Pilindavić, šef Odjela
Tel.: + 387 33 259 560
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: daliborka.pilindavic@mvteo.gov.ba

Odjel za informacione tehnologije 

Anton Franković, šef Odjela
Tel.: + 387 33 953 538
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: anton.frankovic@mvteo.gov.ba

Odjel za odnose sa javnošću

Renata Ćosić, šef Odjela

Tel.: + 387 33 214 102
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: renata.cosic@mvteo.gov.ba
            info@mvteo.gov.ba

Odjel za strateško planiranje

           Mira Mihajlović, šef Odjela

           Tel.: +387 33 408 678

           Fax: +387 33 552 512

           e-mail: mira.mihajlovic@mvteo.gov.ba

 

Pisarnica

Tel.: + 387 33 216 473
Fax: + 387 33 552 512