01.02.2018

Ured ministra

Staša Košarac, ministar

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387  33 220 093
Fax: + 387  33 220 091
e-mail: kab.ministra@mvteo.gov.ba

Savjetnica ministra za medije:

Nevena Ćosić

Tel.: + 387 33 586 399
Fax: + 387 33 220 091
e-mailnevena.cosic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

U Uredu ministra obavljaju se poslovi osnovne djelatnosti, dopunski poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno-tehnički poslovi, za potrebe ministra.

Ured zamjenika ministra

Ljiljana Lovrić, zamjenik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387  33 445 911
Fax: + 387  33 552 512
e-mail: kabinet.zamjenika@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

U Uredu zamjenika ministra obavljaju se poslovi osnovne djelatnosti, dopunski poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno-tehnički poslovi, za potrebe zamjenika ministra.

Ured sekretara 

Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387  33 208 100
Fax: + 387  33 552 512
e-mail: hamdo.tinjak@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

U Uredu sekretara Ministarstva se obavljaju poslovi iz osnovne djelatnosti (studijsko-analitički i stručno-operativni) i pomoćno-tehnički poslovi (operativno-tehnički) za potrebe sekretara. Sekretar obavlja poslove rukovodnog karaktera i koordinira radom sektora. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Ministarstva.