30.01.2018

Tarifne kvote

U Carinskoj tarifi otvorene su kvote sukladno zakonima BiH, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine i važećem Protokolu, te  Sporazumu o slobodnoj trgovini između država Europskog udruženja slobodne trgovine (države EFTA-e) i Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH je donijelo dvije odluke o upravljanju tarifnim kvotama i sukladno njima Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH vrši raspodjelu tarifnih kvota.

Izborom jednog od  ponuđenih linkova  na lijevoj strani možete ostvariti kompletan uvid u navedene  odluke te pronaći sve detaljne informacije o njihovoj primjeni.