FILTRIRANJE PRIKAZA

30.01.2018

Izvozno vijeće BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Odlukom o organizaciji i djelatnostima Vijeća za poticanje izvoza BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 98/06 i 56/09) formiralo je Izvozno vijeće BiH (Odjel za unaprjeđenje i promociju izvoza je u funkciji tajnika Izvoznog vijeća BiH). Izvozno vijeće BiH broji petnaest članova i to sedam predstavnika institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, kao punopravnih članova, i sedam predstavnika izvozno orijentiranih kompanija, te predstavnici Izvozno-kreditne agencije (IGA BiH) i Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA BiH) kao posmatrači.

Izvozno vijeće BiH ima koordinirajuću i savjetodavnu ulogu i inicira rješavanje problema i otvorenih pitanja bh.izvoznika, te koordinira s drugim institucijama rješavanje istih. Na sjednicama (najmanje 2-3 sjednice godišnje) redovito razmatra materijale dobivene od drugih relevantnih institucija, čiji predstavnici prisustvuju i aktivno sudjeluju na sjednicima, čime Izvozno vijeće BiH, u određenoj mjeri, usmjerava i njihov rad. Također, Izvozno vijeće BiH šalje pisane preporuke, urgencije i upite relevantnim institucijama, time pokrećući rješavanje važnih pitanja, često dajući i konkretne prijedloge za rješavanje istih.

Na ovaj način Izvozno vijeće BiH daje šansu bh. izvoznicima da u izravnom kontaktu s državnim institucijama rješavaju svoje probleme i rade na unaprjeđenju izvoznog/poslovnog okruženja. Također, imaju priliku da bolje upoznaju i utječu na rad samih institucija, koje time postaju bliže korisnicima svojih usluga.

Osnovni ciljevi Izvoznog vijeća BiH su: podizanje svijesti o važnosti promocije izvoza (PI); iniciranje kreiranja efikasne institucionalne strukture i općeg okruženja za promocije izvoza; monitoring državne strategije promocije izvoza; praćenje i usmjeravanje rada Agencije za promociju izvoza (BH EPA) kroz izjašnjavanje o planovima i izvješćima; pružanje potpore izvoznicima; iniciranje iznalaženja najboljih sustavnih i zakonskih rješenja u svezi s promocijom izvoza, itd.