30.01.2018

Upitnik Evropske komisije

Evropska komisija je 9.12.2016. godine Bosni i Hercegovini uručila Upitnik koji je zvanični dokument kojim Evropska unija procjenjuje spremnost jedne zemlje da započne proces pristupanja. Upitnik sadrži detaljnu listu pitanja koja svojom strukturom prati strukturu kriterija za članstvo u EU, a cilj je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev, te ocijeni kompatibilnost sa sistemom i vrijednostima koje egzistiraju u EU i državama članicama.

Uručeni Upitnik sadrži 3.242 pitanja podijeljenih u okviru Političkog i Ekonomskog kriterija, te 33. poglavlja acquis-a. Ministarstvo je nadležno za pripremu odgovora na ukupno 356 pitanja iz Političkog i Ekonomskog kriterija, te iz 23. poglavlja acquis-ai jedna je od najznačajnih institucija u Bosni i Hercegovini u ovom procesu.

Više informacija o Upitniku Evropske komisije možete pogledati na sljedećem link-u: http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_strategija/Upitnik/odgovoriupitnik/Archive.aspx?pageIndex=1&langTag=bs-BA

Nakon stupanja na snagu Odluke o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije („Službeni  glasnik BiH“, broj 34/17) formirane su radne grupe za evropske integracije (ukupno 36 radnih grupa), te utvrđen redosljed predsjedavanja pomenutim radnim grupama. Predstavnici Ministarstva su predsjedavaći u 10 radnih grupa, i to:

- prvo predsjedavanje (Radna grupa za carinsku uniju i Radna grupa za vanjske odnose),

- drugo predsjedavanje (Radna grupa sloboda kretanja roba, Radna grupa za pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Radna grupa za ribarstvo, Radna grupa za preduzetničku i industrijsku politiku, Radna grupa za okoliš i klimatske promjene),

- treće predsjedavanje (Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj, Radna grupa za sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Radna grupa za energiju).

Osim toga, predstavnici Ministarstva su članovi u 20 radnih grupa.