30.01.2018

eu_integration

EU integracije

Osnovne aktivnosti Ministarstva u procesu evropskih integracija su:

- periodično izvještavanje i praćenje realizacije Priloga institucija BiH za redovni godišnji Izvještaj za BiH u procesu evropskih integracija;

- prevođenje acquis-a u dijelu iz nadležnosti Ministarstva;

- poslovi koji se odnose na instrumente i programe pomoći Evropske unije (IPA, TAIEX);

- izrada instrumenata usklađenosti pravnih propisa iz nadležnosti Ministarstva sa acquis-em;

- učešće u radu pododbora (radnih tijela za sprovođenje SSP-a);

- učešće u radu radnih grupa za evropske integracije;

- aktivnosti vezane za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika EK za čiju pripremu je Ministarstvo identifikovano kao nadležna institucija;

- ostale aktivnosti vezane za proces evropskih integracija.