Međunarodni ugovori i konvencije

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u međunarodne ugovore i druge međunarodne akte iz nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje je sklopila Bosna i Hercegovina. Stranica pruža mogućnost pregleda međunarodnih ugovora po pojedinim državama, oblastima saradnje kao i pregled međunarodnih konvencija kojima je Bosna i Hercegovina pristupila. 

Odabirom zemlje na mapi, dobijate kompletan pregled potpisanih dokumenata.