30.01.2018

Sektor za međunarodne trgovinske odnose

Midhat Salić, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9/II, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.:    + 387 33 445 750
          + 387 33 586 261
Fax:    + 387 33 552 512
e-mail: midhat.salic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

  • pripremanje za zaključivanje, izrada dokumenata i izvršenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih sporazuma, kao i bilateralnih sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija;
  • pripremanje za zaključivanje multilateralnih trgovinskih sporazuma i njihovo izvršavanje;
  • praćenje saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sporazumima i regionalnim inicijativama;
  • saradnja sa tijelima Evropske unije i Stalnom misijom BiH u Briselu, uključujući i saradnju sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i ostalim nadležnim tijelima na svim nivoima, o pitanjima vezanim za trgovinski aspekt procesa pristupanja BiH EU;
  • priprema, vođenje i koordiniranje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i praćenje provedbe obaveza koje proističu iz članstva u ovoj organizaciji;
  • prikupljanje i obrada statistike vanjske trgovine koja treba poslužiti za izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala za potrebe Ministarstva i Vijeća ministara BiH;
  • praćenje i analiziranje bilateralne ekonomske saradnje;
  • izrada informacija i platformi za bilateralne susrete, pregovore i razgovore sa stranim državnim predstavnicima, kao i izvještaja sa ovih susreta;
  • provedba trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i drugih trgovinskih ugovora sa EU i njenim članicama;
  • praćenje i provedba obaveza koje proističu iz članstva u Sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope –CEFTA.

Kontakti Odjela

Odjel za bilateralne trgovinske odnose

Samira Sulejmanović, šef Odjela

Tel. : + 387 33 407 972 
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: samira.sulejmanovic@mvteo.gov.ba

Odjel za multilateralne trgovinske odnose

Nenad Klačar, šef Odjela

Tel. : + 387 33 262 196
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: nenad.klacar@mvteo.gov.ba 

Odjel za trgovinske odnose sa evropskim integracijama

Zada Muminović, šef Odjela

Tel. : + 387 33 551 805
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: zada.muminovic@mvteo.gov.ba 

Odjel za statistiku i analizu vanjske trgovine

Hajrija Čapljić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 262 156
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: hajrija.capljic@mvteo.gov.ba